Wat betekent voor de Omgevingswet voor u?

19 november 2023

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Nu zijn er veel wetten en regels over de omgeving waarin we leven. Met de komst van de Omgevingswet zijn al die wetten en regels samengevoegd in één wet. Iedereen die een plan of idee heeft voor de omgeving, heeft met die regels te maken. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Alles over de Omgevingswet

Bent u ondernemer? Kijk dan op de website voor ondernemers.