Voorstel om betaald parkeren te vereenvoudigen

24 juni 2024

Op dinsdag 2 juli bespreekt de algemene raadscommissie een voorstel om het betaald parkeren in de binnenstad van Hoorn te vereenvoudigen en beter aan te laten sluiten op een kort, middellang en langer bezoek aan Hoorn.

Hiermee wordt het voor bezoekers duidelijker waar en voor welk tarief ze kunnen parkeren. Het past bovendien bij de ambitie om de Hoornse binnenstad leefbaar en levendig te houden. Voor een snelle boodschap kun je dichtbij winkels parkeren. Wil je langer blijven, dan is het, ook ’s avonds en in het weekend, gunstiger om aan de rand van de stad te parkeren. Het beoogde effect is dat er minder auto’s van bezoekers lang geparkeerd staan in het hart van de stad. Het voorstel is nog niet definitief. Na de bespreking in de raad gaat het college ook in gesprek met belanghebbenden in de stad. Op basis van de inbreng van de raad en de stad wordt een definitief voorstel uitgewerkt, waarover de raad naar verwachting in oktober een besluit kan nemen.

Van zeven naar vier parkeergebieden

In het coalitieakkoord is afgesproken om het parkeren aan de randen van de stad te stimuleren voor middellang- en lang parkeren. Op dit moment zijn er in de binnenstad zeven parkeergebieden met verschillende uur- en dagtarieven en verschillende parkeertijden. Het college stelt voor om in plaats daarvan vanaf 2025 vier parkeergebieden in te stellen, met parkeertarieven en -tijden die aansluiten op de duur en het doel van het bezoek. Door dit te vereenvoudigen wordt de kans op parkeerfouten kleiner en worden bezoekers geholpen om een bewuste keuze te maken waar zij willen parkeren.

Voor iedere bezoeker een passende parkeerplaats

Het college vindt het belangrijk dat er voor ieder type bezoeker voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Daarbij wordt ook gezocht naar een goede verdeling van de parkeerdruk over de stad. Bezoekers die voor een langer bezoek naar Hoorn komen kunnen voor een laag tarief aan de rand van de stad parkeren. Bezoekers die voor een kort bezoek naar de stad komen, kunnen dan voor een hoger tarief dichtbij de winkels parkeren. Langer parkeren dichtbij de winkels blijft mogelijk, maar wordt wel duurder. Op die manier blijven er voldoende parkeerplaatsen dichtbij de winkels beschikbaar voor een snelle boodschap.

Vervolgproces

Na het gesprek met de raad worden de ideeën de komende periode ook besproken met belanghebbenden in de binnenstad, zoals winkeliers en bewoners. Met de inbreng vanuit de raad en de stad worden de ideeën waar nodig of gewenst aangescherpt. Volgens planning zou de raad in oktober een definitief besluit kunnen nemen over het nieuwe parkeerbeleid. Dit zou dan per 1 januari 2025 ingaan.