KVO-B certificering bedrijventerreinen Hoorn verlengd!

9 december 2022

Schoon, heel en veilig. Dat is het doel van de samenwerking tussen brandweer, politie, gemeente en ondernemers in het kader van KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen -Bedrijventerreinen). Op 17 november jl. werden de certificaten voor Hoorn 80, De verlengde Lageweg, Westfrisia en De Oude Veiling door Parkmanagement Hoorn uitgereikt aan burgemeester Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn en tevens portefeuillehouder van Openbare Orde.

Op 13 april 2022 heeft de werkgroep KVO-B Hoorn80 en Verlengde Lageweg en op 7 juni 2022 de werkgroep KVO-B De Oude Veiling – Westfrisia de audits in het kader van de tweede her-certificering KVO-B Continue Samenwerken succesvol afgerond. Daarmee zijn alle terreinen in Hoorn weer voorzien van een nieuw certificaat.
De uitreiking van de certificaten vond plaats bij restaurant De Pyramide op bedrijventerrein Westfrisia. Parkmanagement Hoorn, de uitvoerende organisatie voor het KVO-traject complimenteerde de werkgroepen in Hoorn voor de wijze waarop zij samenwerken en de bereikte doelen.

Samen veiligheid vergroten

Het keurmerk geeft aan dat de partners (brandweer, politie, gemeente, ondernemers) gezamenlijk op de bedrijventerreinen structurele maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. De ervaringen met KVO-B bewijzen het succes van deze werkwijze: schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. De komende jaren gaan de werkgroepen aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak. Het certificaat KVO-B staat op de website van Parkmanagement Hoorn.

 

Foto: Hélène de Bruijn Fotografie