Grasbermen gemaaid

30 mei 2023

Vanaf eind mei wordt het hogere gras in Hoorn gemaaid, zoals sommige bermen en velden in parken.
Dit gebeurt in fases. Een aannemer maait het lange en bloemrijke gras in drie maairondes.

De gemeente onderhoudt het openbaar groen. Ervaart u overlast? Bijvoorbeeld door onkruid of snoeiafval dat blijft liggen?
Meld dit dan bij de gemeente.
Melden bij gemeente via Fixi