Extra hulp voor ondermeer ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen

17 april 2020

De gemeente Hoorn gaat ondernemers, ZZP’ers, stichtingen, verenigingen en evenementenorganisatoren helpen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Dit in aanvulling op het maatregelenpakket vanuit het Rijk. Zij krijgen tot 1 juli uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen.

De gemeente verlengt de betalingstermijn voor de huur van gemeentelijk vastgoed van 30 tot 90 dagen. En evenementenorganisatoren hoeven geen leges te betalen als hun evenement wordt afgelast of wordt verplaatst naar een later moment in het jaar.

BELASTING EN HUUR GEMEENTELIJK VASTGOED LATER BETALEN

Veel ondernemers, zelfstandigen, stichtingen en verenigingen dreigen door de coronacrisis financieel in de problemen te komen. Sommigen voelen dit nu al. Daarom heeft de gemeente Hoorn besloten om deze groepen te helpen om de financiële druk te verlichten.

  • Ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 1 juli 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Dat geldt ook voor precario-, toeristen- en reclamebelasting.
  • Voor andere vorderingen vanuit de gemeente levert de gemeente maatwerk aan deze doelgroepen. Hiervoor kunnen zij contact opnemen via invordering@hoorn.nl.
  • De betalingstermijn voor huur van gemeentelijk vastgoed wordt verlengd van 30 naar 90 dagen.

GEEN UITSTEL VAN BETALING AANVRAGEN

Deze doelgroepen hoeven geen uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente gaat zoveel mogelijk zelf na wie onder deze doelgroep vallen, om zo alle vorderingen voor deze groep tot 1 juli 2020 stop te zetten. Er kan onbedoeld iets tussen wal en schip raken. Sommige zelfstandigen ontvangen bijvoorbeeld particulier een aanslag. In dat geval kunnen zij dit melden en uitstel van betaling aanvragen door een e-mail te sturen naar invordering@hoorn.nl. De gemeente lost dit dan samen met hen op.

LEGES EVENEMENTEN

Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken kunnen er tot 1 juni 2020 geen evenementen plaatsvinden. Ook deze groep wil de gemeente helpen.

  • Als een evenement tot 1 juni 2020 wordt afgezegd, brengt de gemeente geen leges in rekening.
  • Als een evenement verplaatst wordt naar een andere datum / later in het jaar, brengt de gemeente niet opnieuw leges in rekening.

ACCOUNTMANAGERS ACTIEF

Naast deze regelingen staan de accountmanagers van de gemeente Hoorn continu paraat om ondernemers en ondernemersverenigingen te helpen. Zij nemen actief contact op om te horen hoe het gaat, hen actief te voorzien van informatie over landelijke en lokale economische maatregelen en waar mogelijk te helpen.

‘WIJ DOEN ER ALLES AAN’

‘Ondernemers, ZZP’ers, stichtingen, verenigingen en evenementenorganisatoren zijn van levensbelang voor de lokale economie en een levendige en gastvrije stad,’ legt Arthur Helling (wethouder Economische Zaken en Toerisme) namens het college uit. ‘Wij doen er dan ook alles aan om iedereen in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te helpen, zodat zij ook na deze crisis kleur kunnen blijven geven aan onze stad.’