College Hoorn vraagt raad om locatie oude hockeyvelden aan te wijzen voor IKEC

30 maart 2021

Ook vraagt het college om de locatie verder in te vullen met 140 appartementen. En de huidige 78 parkeerplaatsen bij de oude hockeyvelden volledig te compenseren door een gebouwde parkeeroplossing bij gebouw C van het stadhuis. De raadscommissie bespreekt het raadvoorstel op 8 april 2021. De besluitvorming in de raad staat gepland op 20 april.

Tijdens de raadscommissie van 9 maart 2021 is het onderzoeksrapport locatie IKEC meningvormend besproken. In dit onderzoek zijn mogelijke invullingen van een IKEC en woningbouw vergeleken op de locaties oude hockeyvelden Nieuwe Steen en Sport- en recreatiepark Risdam-Noord. Uit de discussie met de raadscommissie is naar voren gekomen dat er onvoldoende draagvlak is voor bebouwing in het park in Risdam-Noord. Na deze bespreking heeft het college het raadsvoorstel definitief gemaakt.

IKEC op locatie oude hockeyvelden

Het college vraagt de gemeenteraad te kiezen voor de locatie oude hockeyvelden met als invulling een IKEC, 80 appartementen in het goedkope segment en 60 appartementen in het middeldure segment. Bij de oude hockeyvelden zijn 78 parkeerplaatsen die gebruikt worden door werknemers en bezoekers van omliggende kantoren en het stadhuis. Omdat in de nieuwe invulling geen plek is voor deze parkeerplaatsen, is gezocht naar een oplossing in de directe omgeving. Dit is een gebouwde parkeervoorziening bij gebouw C van het stadhuis. Hiermee worden de 78 parkeerplaatsen volledig gecompenseerd. Deze oplossing moet taakstellend worden meegegeven bij de herontwikkeling van gebouw C.

Snelle doorstart mogelijk

Het IKEC vervult een belangrijke regionale functie voor kinderen in het speciaal basisonderwijs. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Op dit moment zitten de betrokken scholen verspreid over verschillende locaties in sterk verouderde gebouwen. Door te kiezen voor de locatie oude hockeyvelden kan een snelle doorstart worden gemaakt in de realisatie van het IKEC.

Woningbouwprogramma

Er is in Hoorn een grote vraag naar goedkope en middeldure woningen met mogelijkheden voor senioren. In de voorgestelde invulling is er ruimte voor ongeveer 80 appartementen in het goedkope segment en zo’n 60 appartementen in het middeldure segment. Onderzocht kan worden of de middeldure appartementen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor senioren. Voorwaarde is dat de financiële opbrengsten gelijk moeten zijn. In de voorgestelde invulling komen het IKEC en het woningbouwprogramma beiden op een aparte kavel.

Financieel positief resultaat

De voorgestelde invulling van de locatie oude hockeyvelden heeft een financieel positief resultaat. Dit komt door de toevoeging van woningbouw aan de locatie. Bij een vermindering van het aantal appartementen worden de opbrengsten lager en komt de financiële haalbaarheid van een gebouwde parkeervoorziening in gevaar.

Proces besluitvorming

De raadscommissie bespreekt het raadvoorstel op 8 april. De besluitvorming in de raad staat gepland op 20 april. Het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken die vindt u op de website van de gemeenteraad.