Bijeenkomst nieuw stadstoegang woensdag 3 juli

24 juni 2024

Na een uitgebreid onderzoeks- en participatieproces heeft de gemeenteraad in oktober 2023 één variant gekozen om verder uit te werken als mogelijke nieuwe stadstoegang. Deze variant bestaat uit een nieuwe toegangsweg voor autoverkeer en een nieuwe toegangsweg voor fietsers en voetgangers. De gemeente werkt samen met bureau Movares het schetsontwerp voor deze wegen verder uit. Dit gebeurt met inbreng van omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden.

Geef je aandachtspunten door
Voor de start van dit ontwerpproces kan iedereen zijn aandachtspunten doorgeven tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 3 juli. Iedereen is van harte welkom in de raadzaal tussen 18.30 en 20.30 uur. Aanmelden kan tot en met 30 juni.
Meer lezen over de toegangsweg.

Aanmelden bijeenkomst